Sprawdź jak zabezpieczyć przyszłość bliskich na wypadek Twojej śmierci lub ciężkiej choroby.

   Niepewność jutra, strach o utratę pracy, rosnące koszty utrzymania czy liczne zobowiązania kredytowe, to typowe problemy z którymi zmaga się większość z nas. Aby zadbać o spokojną przyszłość najbliższych, warto ubezpieczyć się na życie, by w razie choroby, śmierci czy nieszczęśliwego wypadku zapewnić im odpowiednią ochronę finansową i nie pozostawić bez środków do życia.

   Ubezpieczenia na życie gwarantują rekompensatę strat wynikających ze śmierci, kalectwa czy jakiejkolwiek innej formy utraty zdrowia. Na mocy umowy ubezpieczyciel wypłaca określoną sumę odszkodowania bez względu na czas obowiązywania polisy i ilości opłaconych składek. Warto wiedzieć, że na rynku istnieją trzy typy ubezpieczeń na życie: ochronne, ochronno-oszczędnościowe i oszczędnościowe, przy czym należy pamiętać, że polisa na życie ma za zadanie przede wszystkim zabezpieczyć najbliższych, a wszelkie elementy oszczędnościowe w niej zawarte są jedynie opcjonalne. Podstawowym produktem ubezpieczeniowym jakim dysponują wszystkie ubezpieczalnie jest polisa ochronna, która na wypadek śmierci lub skutków nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego zabezpiecza finansowo jego najbliższych. Ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe oprócz ochrony finansowej bliskich umożliwia także gromadzenie oszczędności w postaci np. uczestnictwa w funduszu kapitałowym, a polisy oszczędnościowe posiadają zminimalizowane opcje ubezpieczeniowe i funkcjonują bardziej jak produkty służące do oszczędzania np. lokaty. Wypłata środków w tym przypadku następuje w chwili rozwiązania umowy, bądź jej zakończenia lub na skutek śmierci ubezpieczonego.

   Wysokość składek ubezpieczenia na życie określa ubezpieczyciel i zależy ona od kilku czynników. Pod uwagę brane mogą być: wiek, płeć, stan zdrowia czy wykonywany zawód osoby ubezpieczanej oraz rodzaj i długość trwania ubezpieczenia. Na niższe składki zatem będą mogły liczyć osoby młode charakteryzujące się niskim stopniem ryzyka wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego i ubezpieczone na niewysokie kwoty.

   Przed podpisaniem polisy na życie warto uważnie przeanalizować ogólne warunki umowy, w szczególności skupiając się na zakresie ochrony ubezpieczeniowej i sposobie definiowania przez ubezpieczyciela określonych zdarzeń typu: poważne zachorowanie, kalectwo itp. Należy zwrócić także uwagę na ograniczenia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela, a więc na to w jakich sytuacjach świadczenie zostanie wypłacone, a kiedy nastąpi jego obniżenie lub brak wypłaty. W kwestii czasu trwania polisy warto wiedzieć, że zaczyna ona zwykle obowiązywać po wpłaceniu składki, bądź jej pierwszej raty.


Dodaj komentarz
Imię
Komentarz
Dzień między poniedziałkiem a środą:
Proszę wypełnić wszystkie pola.
Dodaj komentarz